لیست کلمات اختصاری لینوکس

دستورات لینوکس | اشکان محمدی | 21 شهریور 1399

لیست کلمات اختصاری لینوکس

لیست کلمات اختصاری لینوکس

احتمالا برای شما هم پیش آمده که مدت هاست که از سرور مجازی لینوکس استفاده می‌کنید و با لینوکس و دستورات آن کار میکنید ولی نمیدانید دستورات مخفف شده چه کلماتی هستند، به عنوان مثال دستور yum و یا دستور pwd, و فقط میدانید که دستور چه کاری را انجام میدهد، در این آموزش میخواهیم لیست کلمات اختصاری لینوکس را به شما آموزش دهیم.

و حتی اگر شما میخواهید لینوکس را یاد بگیرید، اگر بدانید که دستورات از چه کلمه ای اختصار یافته اند، سریع تر و راحت تر میتوانید لینوکس و دستورات آن را یاد بگیرید، پس با ما همراه باشید.

 

 

مخفف دستورات مدیریت پکیج لینوکس:

دستور اختصار یافته
yum Yellowdog Updater, Modified
dnf Dandified yum
apt Advanced Package Tool
rpm Red Hat Package Manager
dpkg Debian Package
YaST Yet another Setup Tool

 

مخفف دستورات کپی فایل لینوکس:

دستور اختصار یافته
cp copy
scp Secure Copy
rsync Remote Sync
pssh Parallel Secure SHell
dsh Distributed Shell or Dancer’s Shell

 

دستورات مربوط به پارتیشن دیسک لینوکس:

دستور اختصار یافته
fdisk fixed disk or format disk
Parted PARTition and EDitor
cfdisk curses fdisk

 

مخفف دستورات فایل سیستم لینوکس:

دستور اختصار یافته
udev userspace /dev
ASM Automatic Storage Management
fsck file system consistency check
lvm Logic Volume Manger
mkfs make filesystem
UUID Universally Unique IDentifier of a partition
RAID Redundant Array of Independent Disks or Redundant Array of Inexpensive Disks.

 

لیست دیگر کلمات اختصاری لینوکس:

دستور اختصار یافته
ssh Secure Shell
su Switch User
tar tape archive
SAR System Activity Report
GRUB GRand Unified Bootloader
Dig domain information groper
Grep globally search a regular expression and print
LILO Linux Loader
init initialization
SELINUX Security Enhanced Linux
chmod Change Mode
pwd Print working directory
cd Change directory
xargs extended arguments
netstat network statistics
FTP File Transfer Protocol
DU Disk Usage
lsof List Open Files.
wc Word Count
SSL Secure Sockets Layer
ps Process status
SFTP Secure File Transfer Protocol
https Hypertext Transfer Protocol Secure
GUI Graphical User Interface
UI User Interface
DE Desktop Environment
FQDN Fully qualified domain names
DNS Domain Name Service or Domain Name System
PHP Hypertext Pre-processor
http Hypertext Transfer Protocol
LAMPP Linux, Apache, MySQL, PHP and PERL
LAMP Linux, Apache, MySQL, PHP
chgrp Change Group
chown Change Owner

شما با یادگیری لیست کلمات اختصاری لینوکس و مخفف دستورات آن براحتی می‌توانید از آنها استفاده کنید. در صورت بروز هر گونه سوال و مشکل با تیم پشتیبانی ما تماس بگیرید.