بیست و پنجمین نمایشگاه بین المللی الکامپ

بیست و پنجمین نمایشگاه بین المللی الکامپ

بازدید از غرفه این شرکت در بیست و پنجمین نمایشگاه بین المللی الکامپ در سالن ۵ (مطابق نقشه) محل دائمی نمایشگاه‌های بین‌المللی تهران دعوت می‌نماید. ‌

جهت سهولت بازدیدکنندگان گرامی از نمایشگاه الکامپ 2019 راهنمای مسیریابی برروی نقشه قرار گرفته است.

 

 

 

 

بیست و پنجمین نمایشگاه بین المللی الکامپ

بیست و پنجمین نمایشگاه بین المللی الکامپ