بیست و پنجمین نمایشگاه بین المللی الکامپ

بیست و پنجمین نمایشگاه بین المللی الکامپ

مبین هاست در بیست و پنجمین نمایشگاه بین المللی الکامپ

 از غرفه شرکت مبین هاست در بیست و پنجمین نمایشگاه بین المللی الکامپ بازدید نمایید. آدرس ما سالن ۵ (مطابق نقشه) محل دائمی نمایشگاه‌های بین‌المللی تهران می باشد. ‌

جهت سهولت بازدیدکنندگان گرامی از نمایشگاه الکامپ 2019 راهنمای مسیریابی برروی نقشه قرار گرفته است.

 

 

نمایشگاه الکامپ مبین هاست در الکامپ 2019 تیم مبین هاست نمایشگاه الکامپ 2019 بیست و پنجمین نمایشگاه الکامپ مبین هاست در الکامپ

 

 

بیست و پنجمین نمایشگاه بین المللی الکامپ

بیست و پنجمین نمایشگاه بین المللی الکامپ