فرم نظرسنجی مشتریان

  مشخصات فردی

  *

  نام:

  *

  ایمیل:

  *

  شماره تماس:

  مشخصات سرویس

  *

  سرویس:

  *

  کیفیت سرویس:

  54321

  *

  سرعت ارائه سرویس:

  عالیمتوسطضعیف

  *

  امتیاز شما به سرویس:

  54321

  مشخصات پشتیبان

   

  نام فرد پاسخگو:

  *

  برخورد پاسخگو:

  عالیمتوسطضعیف

   

  کیفیت پاسخگویی:

  عالیمتوسطضعیف

  *

  سرعت پاسخگویی:

  عالیمتوسطضعیف

   

  امتیاز شما به پاسخگویی:

  54321

  نظرات و پیشنهادات

  *

  امتیاز به مبین هاست:

  54321

  *

  پیشنهادات و انتقادات: