محافظت از پوشه در دایرکت ادمین

محافظت از پوشه در دایرکت ادمین

کنترل پنل دایرکت ادمین همانند سایر کنترل پنل ها ، امکان استفاده از فایل منیجر را برای کاربران خود فراهم کرده است. در این فیلم به آموزش محافظت از پوشه در دایرکت ادمین پرداخته می شود.