استفاده از فایل منیجر در دایرکت ادمین

استفاده از وبمیل (WebMail) در دایرکت ادمین

کنترل پنل دایرکت ادمین همانند سایر کنترل پنل ها ، امکان استفاده از فایل منیجر را برای کاربران خود فراهم کرده است. در این فیلم به آموزش استفاده از فایل منیجر در دایرکت ادمین پرداخته می شود.