نحوه تغییر رمز عبور VMware ESXi

نحوه تغییر رمز عبور VMware ESXi

روش اول (پیشنهادی)

نحوه تغییر رمز عبور VMware ESXi 

– مطابق شکل ابتدا وارد سرور خود شده.
– در نوار بالا روی Local Users & Group کلیک کرده.
– روی root راست کلیک کنید و روی Edit کلیک کنید،

– تیک Change password را فعال کنید و رمز عبور جدید خود را دو مرتبه وارد کنید

نحوه انتخاب رمز عبور مناسب :

– از حروف کوچک استفاده کنید [a-z]
– از حروف بزرگ استفاده کنید [A-Z]
– از عدد استفاده کنید [0-9]
– شامل حداقل یک علامت (# $ ! % & و…)
– کلمه معنادار استفاده نکنید
– تنها از حروف انگلیسی استفاده کنید
– از رمز عبور مشابه در سایت های دیگر استفاده نکنید

تغییر رمز عبور خود را کاملا جدی بگیرید و سریعا نسبت به تغییر آن اقدام بفرمایید

نحوه تغییر رمز عبور VMware ESXi

 

نحوه تغییر رمز عبور VMware ESXi

نحوه تغییر رمز عبور VMware ESXi

 

 

روش دوم

نحوه تغییر رمز عبور VMware ESXi 

– مطابق شکل در صفحه اولیه مجازی ساز کلید F2 را بزنید.
– در صفحه جدید اولین گزینه Configure Password را انتخاب کنید
– سپس در مرحله بعد ، ابتدا رمز عبور فعلی و دو مرتبه رمز عبور جدید را وارد کنید

نحوه انتخاب رمز عبور مناسب :

– از حروف کوچک استفاده کنید [a-z]
– از حروف بزرگ استفاده کنید [A-Z]
– از عدد استفاده کنید [0-9]
– شامل حداقل یک علامت (# $ ! % & و…)
– کلمه معنادار استفاده نکنید
– تنها از حروف انگلیسی استفاده کنید
– از رمز عبور مشابه در سایت های دیگر استفاده نکنید

تغییر رمز عبور خود را کاملا جدی بگیرید و سریعا نسبت به تغییر آن اقدام بفرمایید

 

نحوه تغییر رمز عبور VMware ESXi

 

نحوه تغییر رمز عبور VMware ESXi

 

نحوه تغییر رمز عبور VMware ESXi