سرور اختصاصی آلمان

میزبانی در دیتاسنتر هتزنر

سرور اختصاصی آلمان
    Dedicated Server EX40 SSD
     32GB Memory Ram DDR3
    CPU Intel Core i7 - 4770
    2X240G SSD Disk
     Port 1G - Traffic 30 TB
قیمت 260 هزار تومان

سرور اختصاصی ایران

میزبانی در دیتاسنتر زیرساخت

سرور اختصاصی آلمان
    Dedicated Server IRAN
     32GB Memory Ram DDR3
    2x CPU Intel Xeon - E 5630
    2X240G SSD Disk
     Port 1G - Traffic 500 GB
قیمت 550 هزار تومان

سرور اختصاصی فرانسه

میزبانی در دیتاسنتر OVH

سرور اختصاصی آلمان
    Dedicated Server MC -32
     32GB Memory Ram DDR3
    CPU Intel Core i7 - 4790k
    2X240G SSD Disk
      Port 1G - Traffic Unlimited
قیمت 340 هزار تومان
Global datacenters

سرور های مجازی

تومان50 /ماه
سرور آمریکا

2048MB Memory

2 Core Processor

25GB SSD Disk

Unlimited Traffic
تومان70 /ماه
سرور انگلیس

2048MB Memory

2 Core Processor

25GB SSD Disk

Unlimited Traffic
تومان70 /ماه
سرور ایران

2048MB Memory

2 Core Processor

25GB SSD Disk

150GB Traffic
تومان50 /ماه
سرور آلمان

2048MB Memory

2 Core Processor

25GB SSD Disk

Unlimited Traffic
تومان50 /ماه
سرور فرانسه

2048MB Memory

2 Core Processor

25GB SSD Disk

Unlimited traffic

جستجو ثبت دامنه

برای ثبت دامنه و یا انتقال دامنه، دامنه مورد نظر خود را تحت بررسی قرار دهید در صورت آزاد بودن نام دامنه لحاظ شده، شما می توانید آن دامین را به نام خود ثبت نمایید و یا با زدن گزینه انتقال، آن دامین را انتقال دهید.

هاست

هاست حرفه ایی ۱
 فضا : 200MB
 پهنای باند ماهانه : 20GIG
افزودن دامنه
نعداد ایمیل
پشتیبانی php
  Anti-Spam Protection
کنترل پنل cPanel
اکانت FTP
نصب اتوماتیک سیستم های مدیریت محتوا
sql database

قیمت سالانه : ۳۰ هزار تومان

هاست حرفه ایی ۲
فضا : 500GIG
پهنای باند
افزودن دامنه
نعداد ایمیل
پشتیبانی php
Anti-Spam Protection
کنترل پنل cPanel
اکانت FTP
نصب اتوماتیک سیستم های مدیریت محتوا
sql database

قیمت سالانه : ۴۰ هزار تومان

هاست حرفه ایی ۳
فضا : 1GIG
پهنای باند
افزودن دامنه
نعداد ایمیل
پشتیبانی php
Anti-Spam Protection
کنترل پنل cPanel
اکانت FTP
نصب اتوماتیک سیستم های مدیریت محتوا
sql database

قیمت سالانه : ۵۰ هزار تومان

هاست حرفه ایی ۴
فضا : 2GIG
پهنای باند
افزودن دامنه
نعداد ایمیل
پشتیبانی php
Anti-Spam Protection
کنترل پنل cPanel
اکانت FTP
نصب اتوماتیک سیستم های مدیریت محتوا
sql database

قیمت سالانه : ۸۰ هزار تومان

هاست حرفه ایی ۵
فضا : 3GIG
پهنای باند
افزودن دامنه
نعداد ایمیل
پشتیبانی php
Anti-Spam Protection
کنترل پنل cPanel
اکانت FTP
نصب اتوماتیک سیستم های مدیریت محتوا
sql database

قیمت سالانه : ۱۰۰ هزار تومان

هاست حرفه ایی ۶
فضا : 5GIG
پهنای باند
افزودن دامنه
نعداد ایمیل
پشتیبانی php
Anti-Spam Protection
کنترل پنل cPanel
اکانت FTP
نصب اتوماتیک سیستم های مدیریت محتوا
sql database

قیمت سالانه : ۳۰۰ هزار تومان

کد تخفیف

هاست به زودی
سرور مجازی به زودی
سرور اختصاصی به زودی

 

نماد اطمینان

بانک ها

نمایندگی

enamad

enamad