سرور اختصاصی فرانسه


سرور فرانسه

سرور اختصاصی فرانسه از دیتاسنتر ovh ،بزرگترین مرکز داده دنیا ارائه می گردد. شرکت مبین هاست با همکاری طولانی با این شرکت اروپایی توانسته است ، سرویس دهنده معتبر برای خرید سرور اختصاصی فرانسه باشد . از مهمترین تکنولوژی های استفاده شده برای سفارش سرور اختصاصی ovh می توان به استفاده از قوی ترین شبکه آنتی دیداس دنیا در این مرکز اشاره کرد . بنا بر آخرین اعلام او وی اچ ، ظرفیت شبکه anti-DDoS این دیتاسنتر Tbit/s 4 می باشد . OVH.com با استفاده از تکنولوژی VAC می تواند حملات DDoS را تحت تاثیر قرار می دهد . از دیگر مواردی که در مقایسه با سایر دیتاسنتر ها بی نظیر است ، امکان ارائه چندین رنج IP  می باشد . به طور مثال بر روی یک سرور اختصاصی از فرانسه می توانید از چندین موقعیت از جمله فرانسه ، آلمان ، هلند ، انگلیس ، ایتالیا و چند موقعیت دیگر ، به طور همزمان آی پی تهیه کنید . او وی اچ سرور های ارزان خود را در سایت دوم خود با نام سیو استارت و با آدرس soyoustart.com به فروش میرساند .

SYS E3-SSDCPURAMHDDRAIDPORTTrafficSetupقيمت
ماهانه
E3-SSD-1-16Intel Xeon E3-1225v216GB3x120GB SSDSW1Gbps0تماس بگیرید
E3-SSD-2-32Intel Xeon E3-1225v232GB3x120GB SSDSW1Gbps0تماس بگیرید
E3-SSD-3-16Intel Xeon E3-1231v316GB2x240GB SSDSW1Gbps0تماس بگیرید
E3-SSD-3-32Intel Xeon E3-1231v332GB2x240GB SSDSW1Gbps0تماس بگیرید
E3-SSD-5-32Intel Xeon E3-1245v232GB2x240GB SSDSW1Gbps0تماس بگیرید
I7-SSD-1-32Intel Core i7 4790k32GB2x240GB SSDSW1Gbps0تماس بگیرید

SYS E3-SATCPURAMHDDRAIDPORTTrafficSetupقيمت
ماهانه
E3-SAT-1-16Intel Xeon E3-1225v216GB2x2TB HDDSW1Gbps0تماس بگیرید
E3-SAT-2-32Intel Xeon E3-1225v232GB2x2TB HDDSW1Gbps0تماس بگیرید
E3-SAT-3-16Intel Xeon E3-1231v316GB2x2TB HDDSW1Gbps0تماس بگیرید
E3-SAT-3-32-1Intel Xeon E3-1245v232GB2x2TB HDDSW1Gbps0تماس بگیرید
E3-SAT-3-32-2Intel Xeon E3-1231v332GB2x2TB HDDSW1Gbps0تماس بگیرید
SYS-SAT-1-16Intel W352016GB2x2TB HDDSW1Gbps0تماس بگیرید
SYS-SAT-1-32Intel W352032GB2x2TB HDDSW1Gbps0تماس بگیرید
OP-SAT-1-32AMD Opteron 433432GB2x3TB HDDSW1Gbps0تماس بگیرید

SYS E5v2 SeriesCPURAMHDDRAIDPORTTrafficSetupقيمت
ماهانه
E5v2-SAT-1-16Intel Xeon E5-1620v216GB2x2TB HDDSW1Gbps0تماس بگیرید
E5v2-SAT-1-32Intel Xeon E5-1620v232GB2x2TB HDDSW1Gbps0تماس بگیرید
E5v2-SAT-1-64Intel Xeon E5-1620v264GB2x2TB HDDSW1Gbps0تماس بگیرید
E5v2-SAT-2-32Intel Xeon E5-1650v232GB2x3TB HDDSW1Gbps0تماس بگیرید
E5v2-SAT-2-64Intel Xeon E5-1650v264GB2x3TB HDDSW1Gbps0تماس بگیرید
Hosting ServerCPURAMHDDRAIDPORTTrafficSetupقيمت
ماهانه
HOST-32LIntel Xeon D-1520 , 2.6GHz32GB2x2TB HDDSW1Gbps0تماس بگیرید
HOST-32L-SSDIntel Xeon D-1520 , 2.6GHz32GB2x480 SDDSW1Gbps0تماس بگیرید
HOST-32HIntel Xeon D-1540 , 2.6GHz32GB2x2TB HDDSW1Gbps0تماس بگیرید
HOST-32H-SSDIntel Xeon D-1540 , 2.6GHz32GB2x480 SDDSW1Gbps0تماس بگیرید
HOST-64LIntel Xeon D-1520 , 2.6GHz64GB2x2TB HDDSW1Gbps0تماس بگیرید
HOST-64L-SSDIntel Xeon D-1520 , 2.6GHz64GB2x480 SDDSW1Gbps0تماس بگیرید
HOST-64HIntel Xeon D-1540 , 2.6GHz64GB2x2TB HDDSW1Gbps0تماس بگیرید
HOST-64H-SSDIntel Xeon D-1540 , 2.6GHz64GB2x480 SDDSW1Gbps0تماس بگیرید
HOST-128LIntel Xeon D-1520 , 2.6GHz128GB2x2TB HDDSW1Gbps0تماس بگیرید
HOST-128L-SSDIntel Xeon D-1520 , 2.6GHz128GB2x480 SDDSW1Gbps0تماس بگیرید
HOST-128HIntel Xeon D-1540 , 2.6GHz128GB2x2TB HDDSW1Gbps0تماس بگیرید
HOST-128H-SSDIntel Xeon D-1540 , 2.6GHz128GB2x480 SDDSW1Gbps0تماس بگیرید
Game ServerCPURAMHDDRAIDPORTTrafficSetupقيمت
ماهانه
GAME-1Intel I7-4790K , 4.4GHz16GB1x120GB SSDSW1Gbps0تماس بگیرید
GAME-2Intel I7-4790K , 4.4GHz32GB1x240GB SSDSW1Gbps0تماس بگیرید
GAME-3Intel i7-6700K , 4.2GHz64GB1x480GB SSDSW1Gbps0تماس بگیرید
MC-32Intel i7-6700K , 4GHz32GB2×480GB SSDSW1Gbps0تماس بگیرید
MC-64Intel i7-7700K , 4.2GHz64GB2x480GB NVMeSW1Gbps0تماس بگیرید
MC-64-OCIntel i7-7700K , 4.7GHz64GB2x480GB NVMeSW1Gbps0تماس بگیرید
Enterprise ServersCPURAMHDDRAIDPORTTrafficSetupقيمت
ماهانه
SP-16-SIntel Xeon E3-1245v5, 3.5GHz16GB2×2TB HDDSW1Gbps0تماس بگیرید
SP-16-S-SSDIntel Xeon E3-1245v5, 3.5GHz16GB2×480GB SSDSW1Gbps0تماس بگیرید
SP-32Intel Xeon E3-1270v6 , 3.8GHz32GB2×2TB HDDSW1Gbps0تماس بگیرید
SP-32-SSDIntel Xeon E3-1270v6 , 3.8GHz32GB2×480GB SSDSW1Gbps0تماس بگیرید
SP-32-SIntel Xeon E3-1245v5 , 3.5GHz32GB2×2TB HDDSW1Gbps0تماس بگیرید
SP-32-S-SSDIntel Xeon E3-1245v5 , 3.5GHz32GB2×480GB SSDSW1Gbps0تماس بگیرید
SP-64Intel Xeon E3-1270v6 , 3.8GHz64GB2×2TB HDDSW1Gbps0تماس بگیرید
SP-64-NVMeIntel Xeon E3-1270v6 , 3.8GHz64GB2×450GB NVMeSW1Gbps0تماس بگیرید
SP-64-SIntel Xeon E5-1650v3 , 3.5GHz64GB2×2TB HDDSW1Gbps0تماس بگیرید
SP-64-S-SSDIntel Xeon E5-1650v3 , 3.5GHz64GB2×480GB SSDSW1Gbps0تماس بگیرید
SP-128Intel Xeon E5-1650v3 , 3.5GHz128GB2×2TB HDDSW1Gbps0تماس بگیرید
SP-128-NVMeIntel Xeon E5-1650v3 , 3.5GHz128GB2×450GB NVMeSW1Gbps0تماس بگیرید
SP-S-128Intel Xeon E5-1660v3 , 3GHz128GB2×2TB HDDSW1Gbps0تماس بگیرید
SP-128-SSDIntel Xeon E5-1660v3 , 3GHz128GB2×480GB SSDSW1Gbps0تماس بگیرید
MG-128Intel 2×Xeon E5-2630v3 , 2.4GHz128GB2×2TB HDDSW1Gbps0تماس بگیرید
MG-128-SSDIntel 2×Xeon E5-2630v3 , 2.4GHz128GB2×480GB SSDSW1Gbps0تماس بگیرید
MG-256Intel 2×Xeon E5-2650v3 , 2.3GHz256GB2×2TB HDDSW1Gbps0تماس بگیرید
MG-256-NVMeIntel 2×Xeon E5-2650v3 , 2.3GHz256GB2×450GB NVMeSW1Gbps0تماس بگیرید
MG-384Intel 2×Xeon E5-2680v4 , 2.4GHz
384GB2×4TB HDDSW1Gbps0تماس بگیرید
MG-384-NVMeIntel 2×Xeon E5-2680v4 , 2.4GHz
384GB2×450GB NVMeSW1Gbps0تماس بگیرید
MG-512Intel 2×Xeon E5-2680v4 , 2.4GHz
512GB2×2TB HDDSW1Gbps0تماس بگیرید
MG-512-NVMeIntel 2×Xeon E5-2680v4 , 2.4GHz
512GB2×450GB NVMeSW1Gbps0تماس بگیرید
Storage ServerCPURAMHDDRAIDPORTTrafficSetupقيمت
ماهانه
FS-12TIntel Atom C2750 , 2.4GHz16GB3x4TB HDDSW1Gbps0تماس بگیرید
FS-30TIntel Xeon D-1520 , 2.4GHz32GB5x6TB HDDSW1Gbps0تماس بگیرید
FS-30T-HWIntel Xeon D-1520 , 2.4GHz64GB5x6TB HDDHW1Gbps0تماس بگیرید
FS-30T-MAXIntel 2×Xeon E5-2620v3 , 2.4GHz64GB5x6TB HDDHW1Gbps0تماس بگیرید
FS-48T-LIntel 2×Xeon E5-2620v3 , 2.4GHz64GB12x4TB SASSW1Gbps0تماس بگیرید
FS-48T-HIntel 2×Xeon E5-2620v3 , 2.4GHz64GB12x4TB SASHW1Gbps0تماس بگیرید
FS-72TIntel 2×Xeon E5-2620v3 , 2.4GHz64GB12x6TB SASHW1Gbps0تماس بگیرید
Infrastructure ServerCPURAMHDDRAIDPORTTrafficSetupقيمت
ماهانه
EG-16Intel Xeon E3-1230v6 , 3.5GHz16GB2x4TB HDDSW1Gbps0تماس بگیرید
EG-16-NVMeIntel Xeon E3-1230v6 , 3.5GHz16GB2x450GB NVMeSW1Gbps0تماس بگیرید
EG-32Intel Xeon E3-1270v6 , 3.8GHz32GB2x4TB HDDSW1Gbps0تماس بگیرید
EG-32-NVMeIntel Xeon E3-1270v6 , 3.8GHz32GB2x450GB NVMeSW1Gbps0تماس بگیرید
EG-64Intel Xeon E5-1650v3 , 3.5GHz64GB2x4TB HDDSW1Gbps0تماس بگیرید
EG-64-NVMeIntel Xeon E5-1650v3 , 3.5GHz64GB2x450GB NVMeSW1Gbps0تماس بگیرید
EG-128Intel Xeon E5-1660v3 , 3GHz128GB2x4TB HDDSW1Gbps0تماس بگیرید
EG-128-NVMeIntel Xeon E5-1660v3 , 3GHz128GB2x450GB NVMeSW1Gbps0تماس بگیرید
EG-128-LIntel Xeon E5-2687v4 , 3GHz128GB2x4TB HDDSW1Gbps0تماس بگیرید
EG-128-L-NVMeIntel Xeon E5-2687v4 , 3GHz128GB2x450GB NVMeSW1Gbps0تماس بگیرید
EG-256-LIntel Xeon E5-2687v4 , 3GHz256GB2x4TB HDDSW1Gbps0تماس بگیرید
EG-256-L-NVMeIntel Xeon E5-2687v4 , 3GHz256GB2x450GB NVMeSW1Gbps0تماس بگیرید
EG-256-HIntel 2×Xeon E5-2687v4 , 3GHz256GB2x4TB HDDSW1Gbps0تماس بگیرید
EG-256-H-NVMeIntel 2×Xeon E5-2687v4 , 3GHz256GB2x450GB NVMeSW1Gbps0تماس بگیرید
EG-384-HIntel 2×Xeon E5-2687v4 , 3GHz384GB2x4TB HDDSW1Gbps0تماس بگیرید
EG-384-H-NVMeIntel 2×Xeon E5-2687v4 , 3GHz384GB2x450GB NVMeSW1Gbps0تماس بگیرید
EG-512-HIntel 2×Xeon E5-2687v4 , 3GHz512GB2x4TB HDDSW1Gbps0تماس بگیرید
EG-512-H-NVMeIntel 2×Xeon E5-2687v4 , 3GHz512GB2x450GB NVMeSW1Gbps0تماس بگیرید
Mini-HGIntel Xeon E5-2630v3 , 2.4GHz64GBUp to 4 DiskSW1Gbps0تماس بگیرید
HGIntel 2×Xeon E5-2640v3 , 2.6GHz128GBUp to 4 DiskSW1Gbps0تماس بگیرید
Big-HGIntel 2×Xeon E5-2660v3 , 2.6GHz256GBUp to 36 DiskSW1Gbps0تماس بگیرید
BHG-5Intel 2×Xeon Gold 6140 , 2.3GHz384GBUp to 36 DiskSW1Gbps0تماس بگیرید

پشتیبانی

۰۲۱-۹۵۱۱۹۸۶۶

فروش

۰۲۱-۷۲۳۰۸

همینک با ما تماس بگیرید…


شرایط خرید سرور اختصاصی فرانسه


انتخاب هارد

امکان ارائه سرور مجازی به همراه هارد SSD و یا HDD


ارتقا منابع

امکان ارتقا منابع سرور شامل هارد ، سی پی یو ، رم و ترافیک در هر زمان

کانفیگ سرور اختصاصی

امکان ارائه کانفیگ و مدیریت سرور اختصاصی در تمامی پلن ها


پنل مدیریت سرور اختصاصی

امکان ارائه دسترسی به KVM و پورت iLO جهت کانفیگ و مدیریت سرور

پشتیبانی سرور اختصاصی

ارائه با پشتیبانی 24 ساعته با امکان ارائه 4 لایه خدمات


سیستم عامل

ارائه سرور مجازی به همراه سیستم عامل لینوکس ، ویندوز ، میکروتیکچرا مبین هاست ؟

پشتیبانی 24 ساعته

تمامی سرویس‎های ارائه شده شرکت مبین هاست دارای پشتیبانی 24 ساعت و 7 روز هفته می‎باشد.

قیمت مناسب

همیشه سعی نمودیم تا بهترین محصولات و سرویس‎ها را با قیمتی مناسب به مشتریان خود ارائه کنیم.

آپ‎تایم بالا

سرویس‎های مانیتورینگ ما به صورت لحظه به لحظه آپ‎تایم سرویس‎ها را بررسی نموده تا به میزان 99.99% باقی بماند

طیف گستردهمشتریان

تنوع در سرویس‎های ما توانسته رضایتمندی طیف گسترده‎ای از مشتریان را به همراه داشته باشد

بالاترین کیفیت سخت‎افزار

تمامی سرویس های ما با بالاترین سطح کیفیت در حوزه سخت افزار به همراه دانش فنی بروز دنیا کانفیگ و ارائه می‎گردد.

راهکارهای سازمانی

مبین هاست امکان ارائه سرویس های متناسب با نیازهای سازمان ، ارگان‎ها و شرکت‎های خصوصی را دارد.


FreeeBSDFooter
vmwareFooter
DirectAdminFooter
cPanelFooter