هاست وردپرس

ز آنجایی که مصرف منابع وب‌سایت‌های وردپرسی زیاد است؛ بنابراین برای میزبانی این دسته از وب‌سایت‌ها به هاست و سروری قدرتمند نیاز است که منابع کافی و امنیت بالایی داشته باشد. در مبین‌ هاست آسایش و امنیت خاطر شما اولویت ماست؛ به همین دلیل برای میزبانی وب‌سایت‌های وردپرسی هاست مناسب وردپرس را تدارک دیده‌ایم. خرید هاست را برای وب‌سایت‌های فروشگاهی، خبری، سازمانی، استارتاپ‌ها، کسب‌وکارهای اینترنتی و هر وب‌سایتی که با سیستم وردپرس راه اندازی شده باشد، پیشنهاد می‌کنیم. هاست وردپرس مبین‌ هاست از کیفیت و سرعت بی‌نظیری برخوردار هستند؛ ضمن آن‌که با استفاده از سرویس هاستینگ و میزبانی وردپرس مبین‌ هاست نگران پشتیبانی نیز نخواهید بود زیرا با خرید هاست وردپرس از حمایت تیم حرفه‌ای فنی و فروش ما برخوردار خواهید شد و همواره آماده‌ی خدمت‌رسانی به شما هستیم.

هاست وردپرس

پکیج های هاست وردپرس

پلن 1 گیگابایت - سالانه 411,000 فضا: 1 گیگابایت ترافیک: نامحدود بازدید لحظه‌ای: 8 پردازنده: 1 هسته رم: 1 گیگابایت بکاپ: روزانه هفتگی ماهانه کنترل پنل: cPanel گواهینامه SSL: قابل سفارش ثبت سفارش
پلن 3 گیگابایت - سالانه 475,000 فضا: 3 گیگابایت ترافیک: نامحدود بازدید لحظه‌ای: 12 پردازنده: 1 هسته رم: 2 گیگابایت بکاپ: روزانه هفتگی ماهانه کنترل پنل: cPanel گواهینامه SSL: قابل سفارش ثبت سفارش
پلن 10 گیگابایت - سالانه 844,000 فضا: 10 گیگابایت ترافیک: نامحدود بازدید لحظه‌ای: 20 پردازنده: 2 هسته رم: 4 گیگابایت بکاپ: روزانه هفتگی ماهانه کنترل پنل: cPanel گواهینامه SSL: قابل سفارش ثبت سفارش
پلن 1 گیگابایت - سالانه 475,000 فضا: 1 گیگابایت ترافیک: نامحدود بازدید لحظه‌ای: 8 پردازنده: 1 هسته رم: 1 گیگابایت بکاپ: روزانه هفتگی ماهانه کنترل پنل: cPanel گواهینامه SSL: قابل سفارش ثبت سفارش
پلن 3 گیگابایت - سالانه 739,000 فضا: 3 گیگابایت ترافیک: نامحدود بازدید لحظه‌ای: 12 پردازنده: 1 هسته رم: 2 گیگابایت بکاپ: روزانه هفتگی ماهانه کنترل پنل: cPanel گواهینامه SSL: قابل سفارش ثبت سفارش
پلن 10 گیگابایت - سالانه 1,478,000 فضا: 10 گیگابایت ترافیک: نامحدود بازدید لحظه‌ای: 20 پردازنده: 2 هسته رم: 4 گیگابایت بکاپ: روزانه هفتگی ماهانه کنترل پنل: cPanel گواهینامه SSL: قابل سفارش ثبت سفارش

پکیج های هاست وردپرس

پلن 1 گیگابایت 39,000 فضا: 1 گیگابایت ترافیک: نامحدود بازدید لحظه‌ای: 8 پردازنده: 1 هسته رم: 1 گیگابایت بکاپ: روزانه هفتگی ماهانه کنترل پنل: cPanel گواهینامه SSL: قابل سفارش ثبت سفارش
پلن 3 گیگابایت 45,000 فضا: 3 گیگابایت ترافیک: نامحدود بازدید لحظه‌ای: 12 پردازنده: 1 هسته رم: 2 گیگابایت بکاپ: روزانه هفتگی ماهانه کنترل پنل: cPanel گواهینامه SSL: قابل سفارش ثبت سفارش
پلن 10 گیگابایت 80,000 فضا: 10 گیگابایت ترافیک: نامحدود بازدید لحظه‌ای: 20 پردازنده: 2 هسته رم: 4 گیگابایت بکاپ: روزانه هفتگی ماهانه کنترل پنل: cPanel گواهینامه SSL: قابل سفارش ثبت سفارش
پلن 1 گیگابایت 219,000 فضا: 1 گیگابایت ترافیک: نامحدود بازدید لحظه‌ای: 8 پردازنده: 1 هسته رم: 1 گیگابایت بکاپ: روزانه هفتگی ماهانه کنترل پنل: cPanel گواهینامه SSL: قابل سفارش ثبت سفارش
پلن 3 گیگابایت 253,000 فضا: 3 گیگابایت ترافیک: نامحدود بازدید لحظه‌ای: 12 پردازنده: 1 هسته رم: 2 گیگابایت بکاپ: روزانه هفتگی ماهانه کنترل پنل: cPanel گواهینامه SSL: قابل سفارش ثبت سفارش
پلن 10 گیگابایت 451,000 فضا: 10 گیگابایت ترافیک: نامحدود بازدید لحظه‌ای: 20 پردازنده: 2 هسته رم: 4 گیگابایت بکاپ: روزانه هفتگی ماهانه کنترل پنل: cPanel گواهینامه SSL: قابل سفارش ثبت سفارش
پلن 1 گیگابایت 411,000 فضا: 1 گیگابایت ترافیک: نامحدود بازدید لحظه‌ای: 8 پردازنده: 1 هسته رم: 1 گیگابایت بکاپ: روزانه هفتگی ماهانه کنترل پنل: cPanel گواهینامه SSL: قابل سفارش ثبت سفارش
پلن 3 گیگابایت 475,000 فضا: 3 گیگابایت ترافیک: نامحدود بازدید لحظه‌ای: 12 پردازنده: 1 هسته رم: 2 گیگابایت بکاپ: روزانه هفتگی ماهانه کنترل پنل: cPanel گواهینامه SSL: قابل سفارش ثبت سفارش
پلن 10 گیگابایت 844,000 فضا: 10 گیگابایت ترافیک: نامحدود بازدید لحظه‌ای: 20 پردازنده: 2 هسته رم: 4 گیگابایت بکاپ: روزانه هفتگی ماهانه کنترل پنل: cPanel گواهینامه SSL: قابل سفارش ثبت سفارش
پلن 1 گیگابایت 45,000 فضا: 1 گیگابایت ترافیک: نامحدود بازدید لحظه‌ای: 8 پردازنده: 1 هسته رم: 1 گیگابایت بکاپ: روزانه هفتگی ماهانه کنترل پنل: cPanel گواهینامه SSL: قابل سفارش ثبت سفارش
پلن 3 گیگابایت 70,000 فضا: 3 گیگابایت ترافیک: نامحدود بازدید لحظه‌ای: 12 پردازنده: 1 هسته رم: 2 گیگابایت بکاپ: روزانه هفتگی ماهانه کنترل پنل: cPanel گواهینامه SSL: قابل سفارش ثبت سفارش
پلن 10 گیگابایت 140,000 فضا: 10 گیگابایت ترافیک: نامحدود بازدید لحظه‌ای: 20 پردازنده: 2 هسته رم: 4 گیگابایت بکاپ: روزانه هفتگی ماهانه کنترل پنل: cPanel گواهینامه SSL: قابل سفارش ثبت سفارش
پلن 1 گیگابایت 253,000 فضا: 1 گیگابایت ترافیک: نامحدود بازدید لحظه‌ای: 8 پردازنده: 1 هسته رم: 1 گیگابایت بکاپ: روزانه هفتگی ماهانه کنترل پنل: cPanel گواهینامه SSL: قابل سفارش ثبت سفارش
پلن 3 گیگابایت 394,000 فضا: 3 گیگابایت ترافیک: نامحدود بازدید لحظه‌ای: 12 پردازنده: 1 هسته رم: 2 گیگابایت بکاپ: روزانه هفتگی ماهانه کنترل پنل: cPanel گواهینامه SSL: قابل سفارش ثبت سفارش
پلن 10 گیگابایت 789,000 فضا: 10 گیگابایت ترافیک: نامحدود بازدید لحظه‌ای: 20 پردازنده: 2 هسته رم: 4 گیگابایت بکاپ: روزانه هفتگی ماهانه کنترل پنل: cPanel گواهینامه SSL: قابل سفارش ثبت سفارش
پلن 1 گیگابایت 475,000 فضا: 1 گیگابایت ترافیک: نامحدود بازدید لحظه‌ای: 8 پردازنده: 1 هسته رم: 1 گیگابایت بکاپ: روزانه هفتگی ماهانه کنترل پنل: cPanel گواهینامه SSL: قابل سفارش ثبت سفارش
پلن 3 گیگابایت 739,000 فضا: 3 گیگابایت ترافیک: نامحدود بازدید لحظه‌ای: 12 پردازنده: 1 هسته رم: 2 گیگابایت بکاپ: روزانه هفتگی ماهانه کنترل پنل: cPanel گواهینامه SSL: قابل سفارش ثبت سفارش
پلن 10 گیگابایت 1,478,000 فضا: 10 گیگابایت ترافیک: نامحدود بازدید لحظه‌ای: 20 پردازنده: 2 هسته رم: 4 گیگابایت بکاپ: روزانه هفتگی ماهانه کنترل پنل: cPanel گواهینامه SSL: قابل سفارش ثبت سفارش
پشتیبانی
با ارسال شماره موبایل خود برای ما از طریق فرم زیر، با شما تماس خواهیم گرفت.

  پشتیبانی

  چرا خرید هاست وردپرس؟

  وردپرس محبوب‌ و مشهورترین سیستم مدیریت وب‌سایت در دنیا به‌شمار می‌رود و برای درخشیدن در بازار رقابتی میان وب‌سایت‌های مختلف وردپرسی، بی‌شک خرید هاست وردپرس یک برگ برنده است. هاست مخصوص وردپرس سرعت و عملکردی عالی را برای صاحبان وب‌سایت‌های وردپرسی فراهم می‌کند و فرصت این کار با استفاده از هاردهای SSD و MVMe باکیفیت و بهینه‌سازی تمامی بخش‌های هاست برای میزبانی وب‌سایت‌های وردپرسی فراهم می‌شود. دارا بودن امکان کش وب‌سرور زمان پردازش را در هاست پرسرعت وردپرس پایین آورده است؛ همچنین با توجه به این موضوع که زبان برنامه‌نویسی وردپرس PHP است خرید هاست مخصوص وردپرس که به بهترین شکل ممکن از PHP پشتیبانی می‌کند انتخابی هوشمندانه خواهد بود، زیرا استفاده از آن نیاز به دانش فنی هاست‌های لینوکسی ندارد ضمن‌ آنکه برای PHP و CMS وردپرس کاملا بهینه‌سازی شده است.

  هاست وردپرسی مبین‌ هاست با افزونه‌های وردپرس سازگار است؛ بنابراین اگر وب‌سایت وردپرسی دارید و علاقه‌ای به داشتن دغدغه‌هایی مثل کندی سرعت یا امنیت پایین از سوی هاست را ندارید، با خرید هاست برای وردپرس که توسط تیمی خبره مخصوص این کار تنظیم شده است آرامش خیال خواهید داشت.

  مزایای خرید هاست وردپرس

  تیم مبین‌ هاست با تنظیم پلن‌های هاست وردپرس ارزان میزبانی پایدار را در اختیار شما قرار می‌دهد. هاست وردپرس مبین هاست سرویسی است که به طور خاص برای و‌ب‌سایت‌های وردپرسی طراحی شده است. ارائه بهترین هاست وردپرس از اهداف ما بوده و هست به همین خاطر میزبانی در اختیار شما قرار می‌دهیم که با بهره‌گیری از وب‌سرور لایت اسپید (Litespeed) و فایروال قدرتمند سرعت و امنیت را تامین کند؛ ضمن آن‌که بر اساس نوع کسب‌وکار حق انتخاب میان هاست وردپرس ایران و خارج را خواهید داشت تا بهترین تجربه را برای کاربران خود فراهم کنید. خرید هاست وردپرس مبین هاست آپ‌تایم بالا را در اختیار شما قرار می‌دهد که بالاترین میزان آپ‌تایم به‌حساب می‌آید تا نگرانی شما بابت قطعی کاهش یابد. از دیگر مزایای خرید هاست وردپرس از مبین‌ هاست قابلیت ارتقاست؛ برای آپدیت کافی‌ست که درخواست خود را از طریق تیکت به ما برسانید تا پس از امکان‌سنجی تنها در چند دقیقه عملیاتِ ارتقا انجام شود.
  از دیگر نکات قابل توجه در رابطه با خرید بهترین هاست وردپرس کاربری آسان است، این سرویس با پشتیبانی از سی‌پنل (cPanel) مدیریت بهینه‌ و آسان هاست را در اختیار شما قرار می‌دهد؛ با این وجود در بخش وبلاگ مبین هاست آموزش تمامی قسمت‌های این پنل وجود دارد تا با دیدی جامع خرید خود را ثبت کنید.

  چرا مبین هاست؟

  پیشتیبانی 24 ساعته 7 روز هفته

  پشتیبانی 24 ساعته

  با خرید هاست وردپرس از مبین هاست مطمئن خواهید بود که ما در تیم فنی و فروش به صورت شبانه‌روزی همراه و پاسخگو هستیم و مثل یک هم‌تیمی آماده‌ایم تا در سریع‌ترین زمان ممکن مشکل شما را برطرف کنیم.

  wordpress-compatible

  بهینه‌سازی شده برای وردپرس

  هاست وردپرس توسط متخصصان این حوزه برای میزبانی سامانه‌ی مدیریت وردپرس بهینه‌سازی شده است و این قابلیت را دارد که با بهره‌مندی بهینه از منابع بالاترین پرفورمنس را برای وب‌سایت وردپرسی شما مهیا کند.

  سرعت بالا

  سرعت بالا با هاردهای SSD

  خرید هاست وردپرس از مبین هاست به دلیل داشتن هاردهای SSD پرسرعت بالاترین سرعت و عملکردِ ممکن را در اختیار شما قرار می‌دهد. هارد باکیفیت باعث می‌شود که پردازش‌های لازم با سرعت هرچه بهتر انجام شوند.

  کنترل پنل سی‌پنل

  کنترل پنل cPanel

  سی‌پنل cPanel به دلیل ارائه‌ی پنلی پرکاربرد از محبوب‌ترین کنترل پنل‌ها به‌شمار می‌رود؛ ما در مبین هاست، هاست وردپرس را با سی‌پنل در اختیار شما قرار می‌دهیم تا مطمئن باشید بهترین کنترل پنل را دارید.

  wordpress-confing

  سازگاری با افزونه‌های وردپرس

  زیرساخت هاست وردپرسی را در تمامی لایه‌ها بهینه کردیم تا پشتیبانی عالی برای افزونه‌های وردپرس باشند. افزونه‌های وردپرس امکانات گوناگونی را در اختیار شما قرار می‌دهند و همه روزه بر تعداد آنها افزوده می‌شود.

  آپ تایم بالا

  آپ‌تایم بالا و عدم قطعی

  آپ تایم به معنای میزان نمایش وب‌سایت و عدم قطعی آن به دلیل ضعف در هاست است؛ خوشبختانه در مبین هاست آپتایم هاست وردپرسی بسیار بالا بوده و با خرید آن از آپ تایم بالاتر از 99% برخوردار می‌شوید.

  سوالات متداول خرید هاست وردپرس

  انتقال سایت به هاست مبین هاست چگونه انجام میشود؟

  با خرید هاست از مبین‌ هاست در صورتی که پیش از این با سرویس‌دهنده‌ی دیگری همکاری کرده‌اید نیاز هست که ابتدا از روی تمامی فایل‌های موجود در هاست قدیمی بکاپ بگیرید؛ برای این کار می‌توانید فایل‌ها را دانلود و در فضای امنی نگهداری کنید یا در سی‌پنل خود بکاپ بگیرید؛ همچنین امکان استفاده از نرم‌افزارهای جانبی نظیر فایل‌زیلا (FileZilla) نیز برای این کار وجود دارد. ما در مبین هاست برای کاهش دغدغه‌های شما در رابطه با انتقال هاست، مسئولیت این کار را بر عهده گرفته و انتقال را انجام می‌دهیم؛ اما باید ابتدا برای کسب اطلاعات بیشتر در رابطه با شرایط همکاری در این زمینه با ما از طریق سیستم تیکتینگ در تماس باشید.

  تفاوت میزبانی وردپرس و ووکامرس چه چیزی است؟

  می‌توان گفت که هاست وردپرس و ووکامرس یکسان هستند با این تفاوت که هاست ووکامرس برای وب‌سایت‌های وردپرس فروشگاهی مناسب‌سازی شدند که ترافیک بالاتری دارند و نیاز آنها به منابع بیشتر است.

  تفاوت هاست وردپرس و سرور مجازی چه چیزی است؟

  سرور مجازی یا وی‌پی‌اس (VPS) میزبانی مناسب برای وب‌سایت‌های متوسط تا بزرگ است تا صاحبان کسب‌وکار امکاناتی مثل کنترل پنل یا سیستم عامل را روی آن داشته باشند؛ همچنین VPS به صورت خام تحویل داده می‌شود و کاربران می‌توانند با کانفیگ‌ آن بر اساس نیاز خود از سرور مجازی استفاده کنند که این موضوع نیاز به دانش فنی دارد. ما در مبین هاست به عزیزانی که وب‌سایت با ترافیک بالا دارند سرویس‌های وی‌پی‌اس و سرورهای مجازی را ارائه داده و کانفیگ آنها را نیز انجام می‌دهیم تا از بهترین میزبان برخوردار شوید؛ البته برای این کار نیاز است که از طریق سیستم تیکتینگ جویای شرایط ارائه و انجام کانفیگ باشید. در حالی‌که هاست وردپرس مخصوص وب‌سایت‌های دارای CMS وردپرس است که هاست توسط متخصصان وردپرس کانفیگ، بهینه‌ و آماده‌‌سازی شده و برای استفاده از آن نیازی به دانش فنی نیست.

  کدام پلن هاست وردپرس مبین هاست مناسب من است؟

  در پلن‌های هاست wordpress مبین هاست، برای کاهش هزینه‌های شما منابع را مدیریت کردیم تا بر اساس نیاز بهترین گزینه را انتخاب کنید. پلن‌های 1 تا 3 گیگابایت مناسب وب‌سایت‌های تازه تاسیس هستند که هنوز بازدیدکنندگان کمی دارند و پلن‌های 5 تا 10 گیگابایت را نیز برای صاحبان وب‌سایت‌هایی تدارک دیدیم که حجم تصاویر و دیتای آنها بیشتر بوده و به فضای بیشتری نیاز دارند. توجه داشته باشید که خرید هاست ایران و خارج از مبین هاست امکان پذیر است؛ هاست وردپرس ایران برای وب‌سایت‌هایی مناسب است که کاربران آنها در ایران هستند و هاست وردپرس خارج نیز برای وب‌سایت‌هایی توصیه می‌شود که یا کاربران آنها داخل ایران نیستند یا نوع خدمات آنها به گونه‌ایست که با کاربران خارجی سر و کار دارند. ما همواره از زیرساخت‌های قدرتمند از برندهای معتبر استفاده می‌کنیم تا هاست‌ها را با سرعت و کیفیت عالی در اختیار شما قرار دهیم همچنین در صورت وجود هرگونه سوال یا ابهام برای انتخاب بهترین هاست با مشاوره‌ی رایگان و 24 ساعته پاسخگوی شما هستیم.

  نحوه پشتیبانی هاست در مبین هاست چگونه است؟

  مبین‌ هاست مثل یک هم‌تیمی در تمامی طول شبانه‌روز و در هفت روز هفته و حتی در تعطیلات پاسخگوی شماست؛ در صورتی که از سیستم تیکتینگ استفاده کرده و با ما در تماس باشید، در سریع‌ترین زمان ممکن به مورد شما رسیدگی می‌کنیم زیرا پیام شما مستقیما به واحد مربوطه ارسال می‌شود با این حال امکان برقراری تماس تلفنی نیز با ما وجود دارد تا مطمئن باشیم که بهترین سرویس را خریداری می‌کنید و هیچ‌گونه شبهه‌ای در ذهن شما باقی نمانده است. مطمئن باشید که ما تمام تلاش خود را به کار می‌بریم که پاسخ صحیح را در سریع‌ترین حالت ممکن در اختیار شما قرار دهیم و از شکیبایی شما نیز برای ارسال پاسخ‌ها متشکریم.

  چه تفاوت‌هایی بین هاست وردپرسی و هاست لینوکس وجود دارد؟

  خرید هاست برای وردپرس میزبانی را برای شما فراهم می‌کند که مبتنی بر لینوکس بوده و بهترین گزینه برای پشتیبانی از زبان PHP است؛ هاست وردپرس کانفیگ مخصوص وردپرس دارد؛ به بیان ساده‌تر هاست وردپرس همان هاست لینوکس است با این تفاوت که هاست وردپرس به صورت خاص و دقیق برای CMS وردپرس بهینه شده و با افزونه‌های پرکاربرد وردپرسی مثل بادی پرس، بی‌بی‌پرس و المنتور و ووکامرس بالاترین هماهنگی و سازگاری را دارد. خوب است بدانید که هاست ووکامرس نیز برای وب‌سایت‌های فروشگاهی استفاده می‌شود.

  بهترین هاست وردپرس چه ویژگی‌هایی دارد؟

  بهترین هاست برای وردپرس دارای آپ‌تایم مناسب و بدون قطعی، پهنای باند مناسب، پردازنده قوی، RAM و امنیت بالا، هارد دیسک پرسرعت NVME یا SSD و سیستم کش سمت سرور است؛ بنابراین حین خرید هاست وردپرس لطفا به این موارد توجه داشته باشید. تیم مبین‌ هاست علاوه‌بر این خصوصیات پشتیبانی 24 ساعته نیز دارد تا در رابطه با مشکلات احتمالی نیز آسوده خاطر باشید.

  سرعت هاست وردپرس چقدر است؟

  سرعت هاست‌های وردپرسی مبین‌ هاست به دلیل ارائه از دیتاسنترهای معتبر همواره در بهترین حالت ممکن قرار دارند.

  هاست اختصاصی وردپرس در چه کشورهایی میزبانی میشود؟

  بهترین سرورهای مخصوص وردپرس سرورهای اروپایی هستند که در حال حاضر خرید هاست وردپرس آلمان را در مبین هاست برای شما مهیا کردیم تا از بهترین و باکیفیت‌ترین میزبان برخوردار شوید.

  کنترل پنل هاست وردپرس مبین هاست چه چیزی است؟

  هاست وردپرس مبین‌ هاست دارای سیستم مدیریت سی‌پنل (cPanel) است که محبوب‌ترین و مشهورترین کنترل پنل در سطح بین‌المللی به‌شمار می‌رود.

  مقاله‌های مرتبط هاست وردپرس

  همه چیزی در مورد ssl
  نصب وردپزس
  بهترین قالب های وردپرس

  دیدگاهتان را بنویسید

  نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

  پانزده + 2 =