هاست وردپرس

از اونجایی که سایت‌های وردپرسی منابع بیشتری رو مصرف می‌کنند پس برای میزبانی این دسته از سایت ها به یک هاست قوی تر که بر روی سرور قدرتمند با منابع کافی، با امنیت بالا، نیاز داریم. ما در مبین‌هاست آسایش و امنیت خاطر شما رو اولویت خودمون قرار دادیم. پس برای میزبانی سایت‌های راه اندازی شده با سیستم وردپرس براتون سرویس هاست وردپرس رو اماده کردیم. خرید هاست وردپرس برای سایت‌های فروشگاهی، خبری، سازمانی، استارتاپ‌ها، کسب‌وکارهای اینترنتی و هر سایتی که با سیستم وردپرس راه اندازی شده باشه، پیشنهاد میشه. ما با افتخار سرعت و کیفیت بی‌نظیر سرویس‌هامون رو تضمین می‌کنیم. زمانی که از سرویس هاستینگ و میزبانی وردپرس مبین‌هاست استفاده می‌کنی دیگه لازم نیست نگران پشتیبانی باشی چون از حمایت یه تیم حرفه‌ای برخوردار می‌شی، ما هوات رو داریم.

هاست وردپرس

پکیج های هاست وردپرس

پلن 1 گیگابایت - ماهانه 39,000 فضا: 1 گیگابایت ترافیک: نامحدود بازدید لحظه‌ای: 8 پردازنده: 1 هسته رم: 1 گیگابایت بکاپ: روزانه هفتگی ماهانه کنترل پنل: cPanel گواهینامه SSL: قابل سفارش ثبت سفارش
پلن 3 گیگابایت - ماهانه 45,000 فضا: 3 گیگابایت ترافیک: نامحدود بازدید لحظه‌ای: 12 پردازنده: 1 هسته رم: 2 گیگابایت بکاپ: روزانه هفتگی ماهانه کنترل پنل: cPanel گواهینامه SSL: قابل سفارش ثبت سفارش
پلن 10 گیگابایت - ماهانه 80,000 فضا: 10 گیگابایت ترافیک: نامحدود بازدید لحظه‌ای: 20 پردازنده: 2 هسته رم: 4 گیگابایت بکاپ: روزانه هفتگی ماهانه کنترل پنل: cPanel گواهینامه SSL: قابل سفارش ثبت سفارش
پلن 1 گیگابایت - ماهانه 45,000 فضا: 1 گیگابایت ترافیک: نامحدود بازدید لحظه‌ای: 8 پردازنده: 1 هسته رم: 1 گیگابایت بکاپ: روزانه هفتگی ماهانه کنترل پنل: cPanel گواهینامه SSL: قابل سفارش ثبت سفارش
پلن 3 گیگابایت - ماهانه 70,000 فضا: 3 گیگابایت ترافیک: نامحدود بازدید لحظه‌ای: 12 پردازنده: 1 هسته رم: 2 گیگابایت بکاپ: روزانه هفتگی ماهانه کنترل پنل: cPanel گواهینامه SSL: قابل سفارش ثبت سفارش
پلن 10 گیگابایت - ماهانه 140,000 فضا: 10 گیگابایت ترافیک: نامحدود بازدید لحظه‌ای: 20 پردازنده: 2 هسته رم: 4 گیگابایت بکاپ: روزانه هفتگی ماهانه کنترل پنل: cPanel گواهینامه SSL: قابل سفارش ثبت سفارش

پکیج های هاست وردپرس

پلن 1 گیگابایت 39,000 فضا: 1 گیگابایت ترافیک: نامحدود بازدید لحظه‌ای: 8 پردازنده: 1 هسته رم: 1 گیگابایت بکاپ: روزانه هفتگی ماهانه کنترل پنل: cPanel گواهینامه SSL: قابل سفارش ثبت سفارش
پلن 3 گیگابایت 45,000 فضا: 3 گیگابایت ترافیک: نامحدود بازدید لحظه‌ای: 12 پردازنده: 1 هسته رم: 2 گیگابایت بکاپ: روزانه هفتگی ماهانه کنترل پنل: cPanel گواهینامه SSL: قابل سفارش ثبت سفارش
پلن 10 گیگابایت 80,000 فضا: 10 گیگابایت ترافیک: نامحدود بازدید لحظه‌ای: 20 پردازنده: 2 هسته رم: 4 گیگابایت بکاپ: روزانه هفتگی ماهانه کنترل پنل: cPanel گواهینامه SSL: قابل سفارش ثبت سفارش
پلن 1 گیگابایت 219,000 فضا: 1 گیگابایت ترافیک: نامحدود بازدید لحظه‌ای: 8 پردازنده: 1 هسته رم: 1 گیگابایت بکاپ: روزانه هفتگی ماهانه کنترل پنل: cPanel گواهینامه SSL: قابل سفارش ثبت سفارش
پلن 3 گیگابایت 253,000 فضا: 3 گیگابایت ترافیک: نامحدود بازدید لحظه‌ای: 12 پردازنده: 1 هسته رم: 2 گیگابایت بکاپ: روزانه هفتگی ماهانه کنترل پنل: cPanel گواهینامه SSL: قابل سفارش ثبت سفارش
پلن 10 گیگابایت 451,000 فضا: 10 گیگابایت ترافیک: نامحدود بازدید لحظه‌ای: 20 پردازنده: 2 هسته رم: 4 گیگابایت بکاپ: روزانه هفتگی ماهانه کنترل پنل: cPanel گواهینامه SSL: قابل سفارش ثبت سفارش
پلن 1 گیگابایت 411,000 فضا: 1 گیگابایت ترافیک: نامحدود بازدید لحظه‌ای: 8 پردازنده: 1 هسته رم: 1 گیگابایت بکاپ: روزانه هفتگی ماهانه کنترل پنل: cPanel گواهینامه SSL: قابل سفارش ثبت سفارش
پلن 3 گیگابایت 475,000 فضا: 3 گیگابایت ترافیک: نامحدود بازدید لحظه‌ای: 12 پردازنده: 1 هسته رم: 2 گیگابایت بکاپ: روزانه هفتگی ماهانه کنترل پنل: cPanel گواهینامه SSL: قابل سفارش ثبت سفارش
پلن 10 گیگابایت 844,000 فضا: 10 گیگابایت ترافیک: نامحدود بازدید لحظه‌ای: 20 پردازنده: 2 هسته رم: 4 گیگابایت بکاپ: روزانه هفتگی ماهانه کنترل پنل: cPanel گواهینامه SSL: قابل سفارش ثبت سفارش
پلن 1 گیگابایت 45,000 فضا: 1 گیگابایت ترافیک: نامحدود بازدید لحظه‌ای: 8 پردازنده: 1 هسته رم: 1 گیگابایت بکاپ: روزانه هفتگی ماهانه کنترل پنل: cPanel گواهینامه SSL: قابل سفارش ثبت سفارش
پلن 3 گیگابایت 70,000 فضا: 3 گیگابایت ترافیک: نامحدود بازدید لحظه‌ای: 12 پردازنده: 1 هسته رم: 2 گیگابایت بکاپ: روزانه هفتگی ماهانه کنترل پنل: cPanel گواهینامه SSL: قابل سفارش ثبت سفارش
پلن 10 گیگابایت 140,000 فضا: 10 گیگابایت ترافیک: نامحدود بازدید لحظه‌ای: 20 پردازنده: 2 هسته رم: 4 گیگابایت بکاپ: روزانه هفتگی ماهانه کنترل پنل: cPanel گواهینامه SSL: قابل سفارش ثبت سفارش
پلن 1 گیگابایت 253,000 فضا: 1 گیگابایت ترافیک: نامحدود بازدید لحظه‌ای: 8 پردازنده: 1 هسته رم: 1 گیگابایت بکاپ: روزانه هفتگی ماهانه کنترل پنل: cPanel گواهینامه SSL: قابل سفارش ثبت سفارش
پلن 3 گیگابایت 394,000 فضا: 3 گیگابایت ترافیک: نامحدود بازدید لحظه‌ای: 12 پردازنده: 1 هسته رم: 2 گیگابایت بکاپ: روزانه هفتگی ماهانه کنترل پنل: cPanel گواهینامه SSL: قابل سفارش ثبت سفارش
پلن 10 گیگابایت 789,000 فضا: 10 گیگابایت ترافیک: نامحدود بازدید لحظه‌ای: 20 پردازنده: 2 هسته رم: 4 گیگابایت بکاپ: روزانه هفتگی ماهانه کنترل پنل: cPanel گواهینامه SSL: قابل سفارش ثبت سفارش
پلن 1 گیگابایت 475,000 فضا: 1 گیگابایت ترافیک: نامحدود بازدید لحظه‌ای: 8 پردازنده: 1 هسته رم: 1 گیگابایت بکاپ: روزانه هفتگی ماهانه کنترل پنل: cPanel گواهینامه SSL: قابل سفارش ثبت سفارش
پلن 3 گیگابایت 739,000 فضا: 3 گیگابایت ترافیک: نامحدود بازدید لحظه‌ای: 12 پردازنده: 1 هسته رم: 2 گیگابایت بکاپ: روزانه هفتگی ماهانه کنترل پنل: cPanel گواهینامه SSL: قابل سفارش ثبت سفارش
پلن 10 گیگابایت 1,478,000 فضا: 10 گیگابایت ترافیک: نامحدود بازدید لحظه‌ای: 20 پردازنده: 2 هسته رم: 4 گیگابایت بکاپ: روزانه هفتگی ماهانه کنترل پنل: cPanel گواهینامه SSL: قابل سفارش ثبت سفارش
تخفیفات هواداری

با خرید
5 سرویس => 10 درصد
5 الی 15 سرویس => 15 درصد
20 سرویس => 20 درصد
تخفیف دریافت کن.

برای انتخاب بهترین سرویس میتونی همین الان با بخش فروشمون تماس بگیری
۰۲۱-۷۲۳۰۸
یا اگه دوست داری شمارتو بده تا ما بات تماس بگیریم


  چرا میزبانی وردپرس؟

  هاست وردپرس هاستی است که به طور خاص برای سایت‌های وردپرس طراحی شده اما قابلیت میزبانی از سایر انواع سایت را نیز دارد. ویژگی‌هایی نظیر سرعت بالاتر، تامین امنیت بیشتر، قدرت ایجاد هاست وردپرس با یک کلیک از جمله مواردی است که این نوع هاست را تبدیل به بهترین هاست برای وردپرس کرده است.

  میزبانی وردپرس مبین هاست بهترین گزینه برای انواع سایت است چون وردپرس یک گزینه میزبانی با کاربری ساده و کاملا قابل تنظیم است. استفاده از هاست وردپرس ایران باعث بالارفتن قدرت عملکرد سایت شما شده و نتایج آن را بهبود می‌بخشد. بهترین هاست وردپرس همین نوع است چون زیرساخت های لازم برای نصب و اجرای وردپرس را دارد و همین موضوع باعث بهبود عملکرد و بالا رفتن سرعت سایت میشود.

  مزایای خرید هاست وردپرس چیست؟

  به جز موارد فوق که همگی تایید می‌کنند که برای یک سایت وردپرسی خرید هاست وردپرس ارزان بهترین انتخاب است باید گفت که کش‌کردن یکی از بزرگ‌ترین مزایای خرید هاست وردپرس است. کش کردن یکی از کارهایی است که به شدت روی افزایش سرعت سایت شما تاثیر دارد. با خرید هاست مخصوص وردپرس قدم بزرگی در جهت افزایش چشمگیر سرعت سایت خود برداشته‌اید و از امکان کش سمت سرور برخوردار خواهید بود؛ سرعت بالا و امنیت بیشتر از مهم‌ترین مزایای خرید این سرویس از مبین هاست است.

  ویژگی‌های هاست وردپرس

  سوالات متداول خرید هاست وردپرس

  چه تفاوت‌هایی بین هاست وردپرسی و هاست لینوکس وجود دارد؟

  اصلی‌ترین تفاوت بین هاست وردپرسی و هاست لینوکس بهینه سازی میزبانی وردپرس و همچنین هاست ووکامرس مخصوص سایت‌های وردپرسی فروشگاهی است.

  سرورهای هاست مخصوص وردپرس در چه کشورهایی میزبانی می‌شوند؟

  میزبانی سایت‌های وردپرسی روی تمام دیتاسنترها قابل ارائه است، اما بهترین گزینه برای میزبانی وردپرس هاست وردپرس آلمان، ایران و فرانسه هستند.

  بهترین هاست وردپرس چه ویژگی‌هایی دارد؟

  هاست مناسب وردپرس هاستی است که آپتایم 99 درصد، پهنای باند بالا، پردازنده قوی، RAM بالا، هارد دیسک پرسرعت NVME و کشینگ سمت سرور داشته باشد.

  کنترل پنل هاست وردپرس مبین هاست چه چیزی است؟

  هاست وردپرس مبین هاست روی محبوب‌ترین کنترل پنل هاست یعنی cPanel میزبانی می‌شود.

  خدمات مبین هاست

  ما کلیه خدمات سرور و دیتاسنتر رو با استفاده از مدرن‌ترین تجهیزات و بروزترین تکنولوژی روز دنیا در اختیارتون قرار میدیم تا توی کسب‌وکارتون موفق باشید چون تلاش برای موفقیت شما تخصص ماست.

  دامنه و هاست

  همون‌طور که هر خونه‌ای یه آدرس داره، هر سایتی هم یه آدرس داره که بهش می‌گیم دامنه یا Domain. اولین قدم برای ورود به دنیای وب داشتن یه دامنه است. برای اینکه دنیا شما رو ببینه به هاست نیاز دارید. ما کمک می‌کنیم با سرعت و کیفیت بهتری دیده بشید.

  سرور مجازی ایران

  سرور مجازی

  اگه سرور رو یه مجتمع مسکونی در نظر بگیریم، سرور مجازی یه واحد از اون مجتمع محسوب میشه و برای افرادی مناسبه که می‌خوان متناسب با نیازشون منابع دریافت کنن. ضمن اینکه از نظر هزینه هم به صرفه‌اس.

  سرور اختصاصی ایران

  سرور اختصاصی

  سرور اختصاصی برای افرادی مناسبه که به منابع بیشتری نیاز دارن و نمی‌خوان این منابع رو با دیگران به اشتراک بذارن. اگه سایت یا سرویس شما کاربرای خیلی زیادی داره بهتره که از این نوع سرور استفاده کنید.

  گواهینامه SSL

  داشتن SSL یعنی داشتن امنیت. SSL باعث میشه اطلاعاتی که کاربر وارد سایت شما می‌کنه رمزنگاری بشه و می‌تونه جلوی هک شدن رو بگیره. همچنین سئوی سایت شما رو ارتقا میده و باعث میشه وبسایت‌تون اعتبار بیشتری دریافت کنه.

  کانفیگ سرور

  برای اینکه سرویسی که می‌گیری بازدهی بالاتری داشته باشه نیاز به پیکربندی داره. ما توی مبین هاست این کار رو برات انجام میدیم تا هم امنیت بالاتری داشته باشی و هم با منابع کمتر خروجی بهتری بگیری.

  دیتاسنتر مبین هاست

  با توجه به توضیح سرورهای اختصاصی و مجازی، دیتاسنتر مثه یه شهرکه که مجتمع‌های مسکونی زیادی داره. ما توی دیتاسنترمون تونستیم با پهنای باند بالا، کولینگ قوی و برق‌رسانی مناسب فضای مناسبی رو برای نگه‌داری از دیتای شما ایجاد کنیم.

  دیدگاهتان را بنویسید

  نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.