میزان حافظه مصرفی در لینوکس

دستورات لینوکس | اشکان محمدی | 23 شهریور 1399

میزان حافظه مصرفی در لینوکس

میزان حافظه مصرفی در لینوکس

برای چک کردن حافظه مصرف شده در لینوکس سرور مجازی خود راه های مختلفی وجود دارد که در این آموزش به آن ها اشاره می کنیم. همانطور که می دانید لینوکس محیط گرافیکی مانند ویندوز ندارد و برای چک کردن میزان حافظه مصرفی و میزان حافظه در دسترس و همچنین کل حافظه اختصاص داده شده به لینوکس را باید با دستوراتی انجام داد.

بررسی مقدار RAM مصرف شده با دستور free:

دستور free از دستورات بسیار قدرتمند لینوکس میباشد که این دستور اطلاعات زیادی را به شما نمی دهد.  از مزایای آن می توان به دسترسی سریع و مختصر به مقدار کل حافظه و مقدار حافظه مصرف شده و باقی مانده اشاره کرد.

به این صورت که دستور زیر را ابتدا وارد کنید:

free -m

میزان حافظه مصرفی در لینوکس

پس از اینکه این دستور را وارد کنید، مطابق شکل در دو ردیف اطلاعات Memory و Swap را به شما خروجی میدهد،

و در شش ستون اطلاعات شامل total، used، free، shared، buff/cache، available را به شما نمایش میدهد.

که در زیر به این موارد اشاره خواهیم نمود:

total: کل حافظه نصب شده و اختصاص یافته به لینوکس میباشد.

used: میزان حافظه مصرف شده توسط پروسس ها و فرایند ها.

free: میزان حافظه  استفاده نشده.

shared: میزان حافظه مشترک بین ۲ یا چند پروسس.

buff/cache: بافر +‌کش.

available: میزان حافظه تخمین زده شده برای اجرا برنامه های جدید.

این مقادیر برحسب مگابایت میباشد.

این یکی از ۸ روش برای آگاه شدن از میزان مصرف شده حافظه در سیستم عامل لینوکس میباشد. که به مرور روش های دیگر نیز آموزش داده میشود.