مانیتورینگ شبکه با iftop

مانیتورینگ شبکه با iftop

مانیتورینگ شبکه با iftop

مانیتورینگ شبکه با iftop برای مانیتورینگ مصرف پهنای باند برروی سرورمجازی مورد استفاده قرار میگیرد. در این آموزش به بررسی اپشن های این برنامه برروی سرورمجازی میپردازیم.

میتوانید برای اجرای مانیتورینگ مصرف پهنای باند در سرورمجازی خود فقط از دستور iftop به شکل زیر بدون استفاده از پارامتر استفاده کنید .

# iftop

بعضی از پارامترهای مهم برنامه به شکل زیر مباشند.

ترجمهتوضیحپارامتر
برای نمایش راهنما مورد استفاده قرار میگیرد.Print a summary of usage.-h
برای نمایش ترافیک بین هاست های دیگر که در شبکه مشابه است.Run  in  promiscuous  mode,  so that traffic which does not pass directly through the specified interface is also counted.-p
برای گوش دادن به interface مورد نظر استفاده میشود.Listen to packets on interface.-i interface
برروی hostname جستجو (lookup) انجام داده نمیشود.Don’t do hostname lookups.-n
برای نمایش شماره پورت میباشد.Do not resolve port number to service names

-N

برای استفاده از فیلتر برای انتخاب پکت ها جهت شمارش میباشد (پیشفرض فقط ip packet ها شمارش می شوند)Use filter code to select the packets to count.-f filter code
برای جلوگیری از نمایش گراف ترافیکDon’t display bar graphs of traffic.-b
برای نمایش پهنای باند بر اساس بایت استDisplay bandwidth rates in bytes/sec rather than bits/sec.-B
برای قرار دادن فایل کانفیگ خود میتوانید از این پارامتر استفاده کنید. Specifies an alternate config file.-c config file
برای نمایش پورت ها و میزبان مورد استفاده قرار میگیرد.Turn on port display.-P
برای نمایش آنالیز ترافیک I/O شبکه میباشد.Specifies an IPv4 network for traffic analysis.-F net/mask
برای ست کردن حد بالا برای مقیاس پهنای باند در شبکه است.Set  the  upper  limit  for the bandwidth scale.-m limit

برای اطلاعات بیشتر از این دستور میتوانید به سایت مورد نظر مراجعه کنید.


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *