نحوه تغییر رمز عبور در لینوکس

نحوه تغییر رمز عبور در لینوکس

نحوه تغییر رمز عبور در لینوکس

– مطابق شکل ابتدا دستور passwd root را وارد کنید.
– رمز عبور جدید را دو مرتبه وارد کنید
– برای تغییر کردن رمز عبور سرور مجازی لینوکس خود باید عبارت Successfully را مشاهده کنید.

نحوه انتخاب رمز عبور مناسب :

– از حروف کوچک استفاده کنید [a-z]
– از حروف بزرگ استفاده کنید [A-Z]
– از عدد استفاده کنید [0-9]
– شامل حداقل یک علامت (# $ ! % & و…)
– کلمه معنادار استفاده نکنید
– تنها از حروف انگلیسی استفاده کنید
– از رمز عبور مشابه در سایت های دیگر استفاده نکنید

تغییر رمز عبور خود را کاملا جدی بگیرید و سریعا نسبت به تغییر آن اقدام بفرمایید

نحوه تغییر رمز عبور در لینوکس

نحوه تغییر رمز عبور در لینوکس